.ชาติชาย ได้รัรองวิทยฐานะ จาก PEC Premierให้สามารถออกใบรับรอง ครูฝึก และ เจ้าหน้าที่
ประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน ในทะเลและบนบก
ความปลอดภย ดับเพลิง กู้ภัย ทางทะเล มาตรฐานสหรัฐฯ
WE ARE OFFSHORE CORE COMPLIANCE CERTIFIED BY PEC Premier(PETROLEUM  EDUCATION  COUNCIL,USA) ผู้เชี่ยวชาญระบบสั่งการ ICS ใช้งานตั้งแต่ปี 2533
Email  ติดต่อสาบันเรา  thaifire@gmail.com  
TEL. 023854853  FAX  02 7547961 Facebook :CHATCHAY THAIKLA  มีภาพการฝึกมากมาย                  
พระบิดา แห่งการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของชาติไทย พระมิ่งขวัญเรานักดับเพลิงกู้ภัย หมอ พยาบาล ตำรวจ อาสาสมัคร มูลนิธิ  ที่มีกำลังใจที่จะทำงาน เสี่ยงภัยได้ทุกวันนี้ กลับมานึกว่าทุกวันนี้เราทำอะไรบ้างนอกจากพูดว่ารักชาติ รักพ่อของแผ่นดิน ทำเถิดครับ หยุดพูด ปลูกต้นไม้สักต้น ต่อคน ต่อหนึ่งชาติ ให้ความรู้สึกที่ดีกับเพื่อนไทย วันละคนวันละอย่าง เป็นส่วนรวม นะครับ เริ่มที่ตัวเรา

สิ่งที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าพระราชทานให้กับพวกเราประชาชนไทยเสมอจะเห็นได้ว่าหลายครั้งที่พวกเราถูกภัยพิบัติพระองค์ท่านได้พระราชทาน หาวิถีทางที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้พวกเราเสมอมาครับ ฝนหลวง แก้มลิง มูลนิธิราชประชาฯ    แน่นอนที่สุดครับที่ทำไมจึง  เป็นรูปที่มีทุกบ้านและในใจผองเราชาวไทยทุกคน พวกเราจะไม่ไห้พระองค์ท่านผิดหวัง ไม่เหนื่อยเปล่า หากท้อ ขอให้พี่น้อง จิตอาสาทุกนาย กลับไปฟัง หรืออ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด แล้วทำ ท่านจะเจริญรุ่งเรือง ปลอดภัย มีความสุข ตลอดไป   แม้พระองค์ จะจากพวกเราไป แต่พระองค์ท่านอยู่ในใจ ในความรู้สึกของลูกไทย หลานไทยทุกคน พระองค์ ท่านอยู่กับพวกเรา  ลูกๆธุลีดินของใต้ฝ่าพระบาท จะมุ่งมั่น ทำตามสิ่งที่พ่อคิด ทำ สืบต่อไป จะรักชาติ แผ่นดิน จนตาย

พระองค์ท่านมีทั้ง แผนที่ วิทยุอย่างน้อยสองเครื่อง กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆตลอดเวลา คิดล่วงหน้าสั่งการเตรียมการล่วงหน้า ให้กับพวกเราเสมอ แล้วเราในฐานะพสกนิกร เตรียมตัวอะไรกันบ้างที่จะทำ ให้งานของพระองค์เบาลง เช่น การเตรียมความพร้อมของตนเอง ครอบครัวของตนเองและหมู่บ้านของตนเอง เช่น แผนฉุกเฉิน ข้าวอาหาร น้ำ ยารักษาโรค เราทำกันหรือยัง ได้เวลาที่เราต้องทำตามตัวอย่างที่ท่านทำให้เราดู 60 กว่าปี พระราชทานอาหารใจมา 3 จาน คือ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต รักชาติ รักแผ่นดิน เราก็ต้องทานอาหารของพระองค์ ครับ
พระวรกายของพระองค์ในวันนี้เป็นผลพวงจากการตรากตรำงานหนักตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน ข้าพระพุทธเจ้าและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัย อาสาสมัครทุกหมู่เหล่าจะขอทดแทนพระคุณที่ล้นเกล้าทุกพระองค์ของพวกเราชาวไทย ได้พระราชทานเวลาให้กับพวกเราครับ โดยเตรียมความพร้อมของตนเอง ของหน่วย วิทยุ กลัอง แผนที่ อุปกรณ์เครื่องมือ เสมือนเป็นสื่อที่จะรับสนองแนวคิดที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อพระองค์ท่านจะได้สบายพระวรกายและพระหฤทัยขึ้น เราลองมาตั้งปนิธานกันว่า เราจะปลูกต้นไม่ยืนต้นคนละต้น เก็บขยะสาธารณะวันละชิ้น ช่วยเหลือคน อาทรคน อภัยให้คนนอกเหนือจากที่ทำอีกวันละครั้ง เราจะมีแผ่นดินที่สวยงามเขียวชอุม ประชาชนมีสุขเพราะว่าจะได้สัมผัสกับความช่วยเหลือที่ได้รับกลับตอบแทน อย่าแค่เพียงบอกว่ารักท่านแต่ปาก  ทำงานถวายให้ท่านและรักสิ่งที่ท่านรัก คือ ชาติ และแผ่นดินของพระองค์ด้วยครับ
พระองค์ท่านใช้เครื่องมือสื่อสารติดตามภัยธรรมชาติตลอดเวลาเพื่อชี้แนะหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ตลอดและทันเวลาขอพระองค์จงทรงพระเจริญมีพระชนม์ มายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า สถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ไทยไฟร์ ทาฟต้า

           ENGLISH VERSION
We are  Certified  NFPA  Instructor  and NFPA member  เราเป็นครูฝึกดับเพลิงอเมริกัน จากสมาพันธ์การป้องกันอัคคีภัยของประเทศสหรัฐฯ  NFPA ตั้งแต่ปี 2535     
เราฝึกดับเพลิงขั้นสูง ก้าวหน้าขั้นรุนแรง กว่า 15,000 คนในเวลากว่า 10 ปีไม่รวมการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและเรื่องความปลอดภัย การเก็บสารพิษ สารเคมี น้ำมันหก รั่วไหลในทะเล แม่น้ำ กว่า 80,000คน
  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ07 กุมภาพันธ์ 2560 22:01:23
 ติดต่อสถาบัน ไทยไฟร์ ทาฟต้า ทาง อีเมล์คลืก   thaifire@gmail.com   

สวัสดี สามัคคีประเทศไทย รักกันนะครับ

 NFPA  INSTRUCTOR
CHATCHAY THAIKLA
ประวัติคุณ 
ชาติชาย ไทยกล้า 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ กปอ.
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ

ครูฝึกดับเพลิงอเมริกัน จากสมาพันธ์การป้องกันอัคคีภัยของประเทศสหรัฐฯ
ครูฝึกความปลอดภย ดับเพลิง กู้ภัย PEC-Premier SAFEGULF-SAFELAND
NATIONAL SAFETY COUNCIL ADVISOR
NATIONAL SECURIRY PREPARENESS ADVISOR

CLICK FOR  MORE  INFORMATIONS
 thaifire@gmail.com
เรารับสอน ฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษ
WE OFFER ENGLISH  LANGUAGE TRAININGFOR ALL COURSES.
คำขวัญประจำสถาบันทาฟต้า" ฝึก ฝึก ฝึก แล้วก็ฝึก"
ก็ตามใจ ใครไม่ฝึก ไม่เตรียม ไม่พร้อม .....เสร็จ !!!
อย่าฝึกเพื่อให้ KPI ติ๊กผ่านแล้วไม่ได้อะไรเลยครับ

ครูฝึกดับเพลิง  มาตรฐาน สหรัฐฯ อาคารสูง สารพัษ สารเคมี สหรัฐ
NFPA INSTRUCTOR  U of NEVADA,USA
ครูฝึกความปลอดภยดับเพลิง กู้ภัย ทางทะเล มาตรฐาน
PEC-Premier SAFEGULF-SAFELAND  API
ครูฝึกดับเพลิง ทางเรือสหรัฐ ฯ US  COAST  GUARD. TEXAS A&M,USA
ครูฝึกดับเพลิง อากาศยาน สนามบิน สหรัฐฯARFF -AAAE . PITTSBURGE,USA
ครูฝึกดับเพลิง กลุ่มบริษัทน้ำมัน INSTRUCTOR FOR THAILAND OIL INDUSTRIES
ครูฝึก เก็บกำจัดน้ำมันทางบก ทะเล อากาศประเทศอังกฤษ
 OIL SPILL RESPONSE CENTER,
UK
นักบินพานิชย์สหรัฐ-ไทย FAA ,ICAO , USA.
ผู้บริหารความปลอดภัย สหรัฐ ฯ
NSC SAFETY  MANAGEMENT  TEXAS,USA
การป้องกันแก้ไข เหตุสงครามทางนิวเคลียร์ ชีวภาพ และสงครามเคมี   NBC MANAGEMENT ,USA
รับราชการทหารอากาศไทย 4ปี
-ผู้จัดการบริษัทก่อสร้างบำรุงรักษาในสหรัฐฯ 7 ปี
-ผู้จัดการความปลอดภัย ความมั่นคงบริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ไทย20ปี  

ผู้อำนวยการสถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง  ทาฟต้า
THAIFIRE  DIRECTOR 
  

กรรมการ จัดทำแผนการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ฉบับปี 2550 
อนุกรรมการ ป้องกันอุบัติภัยจากอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่
อนุกรรมการ ป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
อนุกรรมการ สวัสดิศึกษาในสถานศึกษา  
 
หากต้องการความรู้เรื่องการดับเพลิง ความปลอดภัย กรุณาเขียนมาได้  
 admin@thaifire.com 
  
OUR SLOGAN  "DRILL DRILL DRILL AND DRILL" IF YOU ARE  NOT READY, YOU ARE GONE FOR GOOD!!!
 
 
ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตอบโต้เหตุ เคย งง มึน มั่ว ไหม เวลาการณ์ฉุกเฉินต่างๆสาเหตุเพราะว่าเราไม่เข้าใจให้หน้าที่รับผิดชอบที่ต้องทำ ไม่มีระบบไม่มีกฏ เพราะฝึกไม่ครบมาตรฐานของครูฝึก ของสถาบันการฝึก อย่ามั่ว!!
    การฝึก แบ่งเป็น 6 ระดับ โรงเรียนดับเพลิง ครูฝึกดับเพลิงก็จำเป็นต้องมีหลายระดับ เพราะว่าความต้องการของแต่ละคน แต่ละหน่วยงานก็มีหลายระดับเช่นกัน ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ ทุกอย่างมีค่าใช้จ่าย ให้ถามว่าหากว่าฝึกแล้วไม่ได้อะไร เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกกลับไปก็ยังเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนความคิด ที่จะช่วย งานเพื่อส่วนรวมก็เสียเวลาเสียเงินโดยสิ้นเชิงและอย่าเลยครับ

  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพยายามดัน บอก แนะ ตาใสจริงๆ ยังเชื่อว่าไม่ท่วม ไม่รู้จักคำว่า WHAT IF หากมันเลวร้ายล่ะ ผู้ว่า และสมาคม ช่างหรือไงนี่ก็พูดอย่างเดียวว่าสูบน้ำได้ทัน โถ เคยรู้จักน้ำ งานกู้ภัย ไหม มันยาก อะไรก็เกิดขึ้นได้ อยู่อย่างไรกับภัยพิบัติ ชุมชนเข้มแข็ง ต้องช่วยกัน จัดเวรยาม กู้ชีพกู้ภัย  ไม่งั้นเสร็จ


รวมภาพนักดับเพลิงสุภาพสตรีที่ได้ร่วมเข้าตู้อบความร้อน ควันไฟ
Ladies fire training activities


เรากำลังบรรจุหลักสูตรการบรรยาย การทำงานเรื่องของความปลอดภัย การป้องกันเพลิงไหม้ สารพิษ สารเคมี การควบคุมงาน ฯลฯ ลองเข้าไปดูในหลักสูตรการฝึกอบรมด้ครับ

    กำหนดการฝึก ร้อนๆ 2560 ของทางสถาบันครับ    OUR HOT TRAINING  SCHEDULES 2017  จองก่อนได้ก่อน  หลักสูตรเฉพาะกลุ่มก็ขอแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน

 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาจจะสูงเพราะว่าอุปกรณ์ น้ำมันที่ใช้จำนวนมาก คุณจะได้ในสิ่งที่คุณจ่าย ติดต่อเรา  admin@thaifire.com  
คลิกเพื่อรู้จักครูฝึกทุกคนรู้จักครูฝึกองค์กรของเรา
 
About us
CLIK   FACEBOOK: CHATCHAY THAIKLA
HIGHRISE, HAZMAT, MARINE, AIRPORT RESCUE FIRE FIGHTING COURSE (ARFF) AND PETROLEUM OIL-GAS FIRE FIGHTING. ERP  ICS  SAFETY  
25-26กุมภาพันธ์ 2560
25-26 FEBRUARY 2017
หลักสูตรการฝึกดับเพลิงขั้นก้าวหน้า สำหรับหัวหน้าหน่วยดับเพลิง   สำหรับ บุคคลธรรมดา รุ่นที่  302
6-10 มีนาคม 2560
6-10 MARCH 2017
อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการเหตุ ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ  และระบบการสั่งการ ทีม DMAT
29-30 เมษายน 2560
29-30 APRIL 2017
หลักสูตรการฝึกดับเพลิงขั้นก้าวหน้า สำหรับหัวหน้าหน่วยดับเพลิง   สำหรับ บุคคลธรรมดา รุ่นที่  303
22-26  พฤษภาคม 2560
22-26   MAY 2017
อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการเหตุ ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ  และระบบการสั่งการ ทีม DMAT
27-28  พฤษภาคม 2560
27-28   MAY 2017
หลักสูตรการฝึกดับเพลิงขั้นก้าวหน้า สำหรับหัวหน้าหน่วยดับเพลิง   สำหรับ บุคคลธรรมดา รุ่นที่ 304

24-25 มิถุนายน 2560

24-25 JUNE 2017

หลักสูตรการฝึกดับเพลิงขั้นก้าวหน้า สำหรับหัวหน้าหน่วยดับเพลิง   สำหรับ บุคคลธรรมดา รุ่นที่ 305

29-30     กรกฏาคม 2560

29-30  JULY 2017

หลักสูตรการฝึกดับเพลิงขั้นก้าวหน้า สำหรับหัวหน้าหน่วยดับเพลิง   สำหรับ บุคคลธรรมดา รุ่นที่ 306
26-27  สิงหาคม 2560
26-27  AUGUST 2017
หลักสูตรการฝึกดับเพลิงขั้นก้าวหน้า สำหรับหัวหน้าหน่วยดับเพลิง   สำหรับ บุคคลธรรมดา รุ่นที่  307
23-24  กันยายน 2560
23-24 SEPT 2017
หลักสูตรการฝึกดับเพลิงขั้นก้าวหน้า สำหรับหัวหน้าหน่วยดับเพลิง   สำหรับ บุคคลธรรมดา รุ่นที่ 308
28-29 ตุลาคม 2560
28-29 OCTTOBER 2017
หลักสูตรการฝึกดับเพลิงขั้นก้าวหน้า สำหรับหัวหน้าหน่วยดับเพลิง   สำหรับ บุคคลธรรมดา รุ่นที่ 309
25-26  พฤศจิกายน 2560
25-26   NOVEMBER 2017
หลักสูตรการฝึกดับเพลิงขั้นก้าวหน้า สำหรับหัวหน้าหน่วยดับเพลิง   สำหรับ บุคคลธรรมดา รุ่นที่  310
23-24 ธันวาคม 2560
23-24 DECEMBER 2017
หลักสูตรการฝึกดับเพลิงขั้นก้าวหน้า สำหรับหัวหน้าหน่วยดับเพลิง   สำหรับ บุคคลธรรมดา รุ่นที่  311
   
   
หลักสูตรการฝึกดับเพลิงขั้นก้าวหน้า สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำฐานขุดน้ำมัน  
บรรยาย/ฝึกระบบการอำนวยการ ICS  และฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักสูตรการดับเพลิงและความปลอดภัยของพนักงานขับรถของบริษัทน้ำมัน
รอจัดวันเวลา หากว่าใครจองก่อนก็ได้ก่อนครับ  มาก่อนก็ได้รับก่อนครับ
  หลักสูตรการบริหารจัดการ ในการ รับ จัดเก็บ จัดส่ง ผลิตภัณฑ์น้ำมันแก็สและ ดำเนินการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  ของสารพิษ สารเคมี วัตถุอันตาย สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรมธุระกิจพลังงาน ที่ดูแลกำกับการเก็บ จัดส่ง ผลิดภัณฑ์ปิโตร เลี่ยม เคมี  หลักสูตร 4 วัน  2รุ่น

ผังด้านบนคือหลักสูตรที่ได้รับการติดต่อเพื่อจัดฝึกผ่านการตกลงเรียบร้อยแล้วอบรมในปี 2560 ท่าน กรุณาจองล่วงหน้า 1 เดือน นะครับ เกรงว่าเวลาจะ หมดนะครับ ที่เห็นด้านล่างคือสถาบันกำลังจัดวันให้เข้าล็อค สะดวกคุณสะดวกเรา มีแต่สุขสนุก

  หลักสูตร หลักสูตรการเก็บและการเตรียม แผนฉุกเฉิน แและการใช้อุปกรณ์กำจัดคราบน้ำมัน ทางบก ทางน้ำ OIL  SPILL  RESPONSE  AND  PLAN 
  2 หลักสูตร หลักสูตรการดับเพลิงและความปลอดภัยของพนักงานขับรถของกลุ่มบริษัทน้ำมัน
 จัด   2559 หลักสูตรการบริหารจัดการ ในการ รับ จัดเก็บ จัดส่ง ผลิตภัณฑ์น้ำมันแก็สและดำเนินการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  ของสารพิษ สารเคมี วัตถุอันตราย  สำหรับ บุคคลทั่วไป   หลักสูตร 4 วัน  รายละเอียดจะแจ้งเร็วๆนี้
   รอจัดคิว วัน หลักสูตรทบทวนการดับเพลิง การอำนวยการ สั่งการ ICS ทดสอบแผน
   รอจัดคิว วัน หลักสูตรการบริหารจัดการและการสั่งการในกรณีฉุกเฉิน 
 การฝึกอบรม ให้เราพยายามคิดว่าเราต้องการอะไร ทำไปแล้วได้อะไรจากการฝึกบ้าง คุณจะได้ในสิ่งที่คุณจ่าย และการสอนของครูฝึก สถานที่ฝึก อุปกรณ์ ในการฝึก จะเป็นสิ่งที่คนเข้าฝึกอบรมจะต้องนำไปใช้ ราคาก็เป็นอีกอย่าง ของถูกไม่ดีแน่นอน อย่าต่อราคา ค่าน้ำมันแก็สวันละหลายหมื่น ค่าชุดดับเพลิง อุปกรณ์หายใจ หัวฉีดสายฉีด ปีละหลาย ล้านบาท หากว่าไปเรียนต่างประเทศต้องเช่าชุดวันละ3-4,000 บาท ฝึกบ้านเราอาหารอย่างดี การเดินทาง ที่พัก ตำรา กาแฟขนม ทั้งวัน 2 วัน9,500 บาท การจัดซื้อต่อราคาจนเกินงามเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ แต่หน้าที่ก็ต้องมีปัจจัยอื่น ซื้อรถ มันมีทั้ง เบ็นซ์ และ อีแต๋น !!!  หากว่าไม่รักจริงๆแล้วโรงเรียน ดับเพลิงอยู่ยาก รัฐไม่เข้าใจว่ากว่าจะเป็นสถาบันดับเพลิงต้องพัฒนาเป็นสิบปี ยี่สิบปี  หากว่าจะเอาแค่ปรับหัวฉีดเป็นละก็ ไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ครับ เสียเวลาของท่านและของเรา เปล่าๆ  อย่ามาที่นี่เลยครับ อย่าขี้เกียจฝึก เป็นอันขาด ไม่ฉนั้น,,,,,,,,,,,เสร็จ  !!! ไม่มีอะไรที่พวกเราทำไม่ได้ แต่ต้องใช้ความพยายามให้มากๆครับ
ครูฝึก ไทยไฟร์ กับการฝึกและการดูงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่11 กันยายนถึง 5 ตุลาคม 2556 ที่ไหนดี น่าสนใจก็
จะพาไป ฮอลลี่วู้ด สะพานโกลเดนเกท ต้นไม่ยักษ์ ทะเลสาบทาโฮที่สวยงาม ลาสเวกัน แกรนด์ แคนยอน บินข้ามอีกฝั่งไป นิวยอรค์  น้ำตกไนเองการา ตึกเวิลล์เทรดเซ็นเตอร์  รวมทั้งการฝึกกู้ภัยช่วยชีวิตทางน้
DMAT(Desaster Medical Assistant Team)เป็นหน่วยปฏิบัติการตอบโต้ช่วยเหลือทางการแพทย์ ประกอบไปด้วย หมอ พยาบาล เภสัชกร สนับสนุน EMS วิศวกร ช่าง ดับเพลิง กู้ภัย ทึมละ 35 คนจากจังหวัดที่ไม่ไดด้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เข้าทำการช่วยเหลือ สามารถอยู่ได้ด้วยเสบียงของตนเอง 7-15 วัน ได้ถูกสถาปนาตามต้นแบบมาตรฐานของ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เมื่อ 4 ปีที่แล้วโดย นพ.วิวัฒน์ คีตมโนขญ์ อ.ชาติชาย ไทยกล้า คุณ โชคนรินทร์ เกิดสม ผ่านกระบวนการฝึก หลากหลายรูปแบบ และได้ออกตอบโต้เหตุการณ์จริง ที่ น้ำท่วม หาดใหญ่ กระบี่ และอยุธยา ปัจจุบันมีประธานชื่อ นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ ผอ.โรงพยาบาลป่าตอง ภูเก็ต ได้มาฝึกที่สถาบัน ไทยไฟร์ ทาฟต้า LIVING IN THE FIELD 4 วันเต็มรูปแบบ    ดูเพิ่มเติมไดที่ www.dmatthailand.com นะครับ

คุณ วุฒิพงศ์ ฉายแสง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หลังประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.ภูเก็ตโดยมีผู้ก่อตั้ง ทีม ช่วยเหลือทางการแพทย์ในสถานการณ์ภัยพิบัติ DMAT Disaster Medical Assistant Team คุณ ชาติชาย ไทยกล้า และ นพ.วิวัฒน์ คีตะมโนชย์ ให้คำชี้แจง ประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี 2551 ได้ผ่านสถานการณ์จริง 3 ครั้ง 3 จังหวัด

ชี้แจงวัตถุประสงค์ ภาระกิจหลัก การเตรียมการ การฝึกซ้อม ต่างๆ ในภาพ พญ.ยุวลักษณ์ คนกลางผู้บัญชาการเหตุการณ์ ในการช่วยเหลือที่ หาดใหญ่ เขาพนม กะบี่ และ อยุธยา  โดยมีคุณหทัยรัตน์ ซ้าย ประสานงาน พญ.บุศยา ขวา

ในภารกิจนี้ ชื่อ สตรีกับการตอบโต้ภัยพิบัติของประเทศ เพราะทั้งฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี วุฒิสมาชิก รองผู้ว่าฯ นายก
อบจ. ประธานมูลนิธิกุศลธรรม
 และแพทย์ พยาบาล ส่วนมากจะเป็นสตรี  ขอบพระคุณ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญ สนใจ เพราะ ทีมนี้จะป็นเสมือน กลไกที่จะทำให้การทำงานของรัฐบาลคล่องตัว มีประสิทธิภาพมากขึ้น   ขอบคุณทีมงานของเราที่ช่วยกันทำทุกอย่างให้ปรากฏ และเป็นจริง ขอบคุณครับ

ท่านจะเชื่อไหมว่า ผู้ที่ได้รับการฝึก ให้เป็น ทีม DMAT ที่อยู่ในภาพเป็นหมอ พยาบาล อื่นๆ สามารถขุดดิน เดินป่า โรยตัวจากที่สูง โรยตัวเข้าอาคารถล่ม พลิกเรือ การเอาชีวิตรอดตามหลักสูตร ของสหรัฐฯ อำนวยการสอนโคยครูฝึกสหรัฐ และผู้เชี่ยวชาญ แดดร้อนมาก ทุกคนไม่มีหนี เยี่ยมครับ และได้มีประธานที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี คุณ วุฒธิพงศ์ ฉายแสง และคณะเข้าเยี่ยมชมการฝึก FULL SCALE วันที่ สี่ของการฝึก ท่านยังชม ว่า อึด และใจสู้จริงๆ  ฝึกในสถานที่ของสถาบัน ไทยไฟร์ทาฟต้า ทั้งหมดครับ

ฝึกเพื่อเอาชีวิตรอดทเมื่อเข้าพื้นที่เสี่ยงภัย ไม่ใช่ฝึกเป็นรบพิเศษ อย่างที่หลายท่านเข้าใจ   หมอพยาบาลอยู่ในเขตปลอดภัยครับ อย่าเสี่ยงโดยไม่จำเป็น ไม่ใช่หน้าทีหลัก
ระธานที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี คุณ วุฒิพงศ์ ยแสง และคณะ ชมการโรยตัวเข้าทำงานที่อับอากาศ ของหมอ กุ้ง
สุทธาสินี อยุธยา และหมอ คณิณ ภูเก็ต
การฝึก กู้ภัยทางน้ำ SWIFT WATER TECHNICAL ADVANCED ที่ สหรัฐ วันที่ 1-6 ตุลาคม 2554 ขอบอกว่าน้ำเย็นจัด ฝึกหนัก และเสี่ยงกับน้ำที่ไหลแรง และเต็มไปด้วยหิน กับการกู้ภัยหลากหลายรูปแบบ สนุกมากแต่เขียวช้ำมาก
การประชุม DMAT ที่สหรัฐ ที่คาลิฟอเนีย และ อริโซน่า กับอุกกรณ์ที่เตรียมกันไว้ เพียบ พร้อมใช้งานทันที 24 ชั่วโมง  เฮ้ออออ
การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพยายาบอก แนะนำ ตาใสจริงๆ ยังเชื่อว่าไม่ท่วม ไม่รู้จักคำว่า WHAT IF หากมันเลวร้ายล่ะ ผู้ว่า และสมาคม ช่างหรือไงนี่ก็พูดอย่างเดียวว่าสูบน้ำได้ทัน โถ เคยรู้จักน้ำ งานกู้ภัย ไหม มันยาก อะไรก็เกิดขึ้นได้ อยู่อย่างไรกับภัยพิบัติ ชุมชนเข้มแข็ง ต้องช่วยกัน จัดเวรยาม กู้ชีพกู้ภัย  ไม่งั้นเสร็จ  สุดแต่เวรกรรม เหรอครับ
   

กับเครื่องบินของเกษตรที่เคยใช้ฝึกกันมาก่อนเกือบตลอด20ปีที่ผ่านมา

สำหรับน้องฐาปนีย์ คนเก่ง ขอบใจที่ร่วมเป็นพลังใจเสมอนะครับ

ในช่วงที่รับหน้าที่คืนภาพพจย์การทำงานให้กับรัฐบาลว่าเรามีความตั้งใจ เป็นห่วงจากทุกภาคฝ่าย เราไปหาท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไดขอส่งเสียงมา เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร กู้ชีพกู้ภัย แพทย์ฉุกเฉิน 1669 สุดยอด ทุกที่ กองบินเกษตร กองบินกระทรวงทรัพยากรฯ  และคนไทยนิรนามมากมาย
 ทุกเสียงที่ด่าจะมาจากคนที่ไม่ได้ให้ ได้ช่วยคนอื่นเท่ากับที่ด่า  ประเทศเราจะดีกว่านี้แน่ เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน คงยืนหยัดสู้ไปไฝ่
ประจัญยอมอาสัญก็เพราะปองเทอดผองไทย   ความฝันอันสูงสุด  จากทีมงานของพวกเราทุกคน  สิทธิศักดิ์
ร.ต.อ.ชาญณรงค์ ไชยเชษฐ์
ธชา
รายการความรู้เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว ทีวี เครือ เนชั่น กับคุณเผย  วีณารัตน์ เลาหภคกุล
ทีม DMAT เข้าร่วมฝึก กับกองทัพ ไทย มาเลเซีย 6 วัน ที่ค่าย ธนะรัตน์ ปราณบุรี

ทีม ดีแมท DMAT  จากหลายๆจังหวัดรวมกันฝึกร่วมกับกองทัพไทยและกองทัพ มาเลเซีย

   
รวมพลคนจิตอาสา ร่วมกับแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  หน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กร ต่างๆ

หลากหลายผู้คน ก็หลายความคิด ยินดี ร่วมมือที่จะให้ความรู้

แต่คนทุกท่าน

กับคุณการะแม เรื่องการเตรียมความพร้อมของแต่ละคน แต่ละครัวเรือน มีอะไรบ้าง  ท่านล่ะมีหรือยัง
เมื่อมาเยี่ยมเยียน สถาบันฝึกดับเพลิง ไทยไฟร์ แน่นอนเราก็จับฝึกทั้งไฟน้ำมัน แก็ส ไฟในอาคารจะได้ไม่เสียเที่ยวสนุกสนานแต่มีสาระในการนำเสนอต่อส่วนรวมทางสถาบันไทยไฟร์ ทาฟต้า เราก็ยินดีสนับสนุนนะครับ
CHATCHAY THAIKLA  INTRODUCED INTERIOR FIRE FIGHTING FOR DUPONT CHEMICAL
IN VADODARA,GUJARAT.INDIA 27 JUNE - 4 JULY 2009 อ.ชาติชายกับการเดินทางไปสอน ฝึกอบรมการดับเพลิงให้กับบริษัท ดูปองค์ราวมกับสถาบัน INSTITUTE OF FIRE MANAGEMENT ที่ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเนวาด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
กับหัวหน้าดับเพลิงเมืองBaroda MR.H.J.TAPARIA แลกของที่ระลึก กับการแสดงศักยภาพของอุปกรณ์ทั้งหมด
หลังจากนั้นก็ได้ทำการประเมิน ตรวจ แนะนำ อุปกรณ์ ทำแผนฉุกเฉินในการเตรียมความร้อมก่อนที่จะเปิด โรงงานใหม่ ของบริษัท ดูปองท์  ที่เมือง วาโดดารา
   คลิกดูภาพการอบรมที่อินเดียเพิ่มเติม  CLICK for more INDIA FIRE TRAINING

THAILAND  FIRST   DISASTER MEDICAL ASSISTANT TEAM ( DMAT) SINCE DEC 2008  IN PHUKET AND KEEP  DRILL-EXERCISE EVERY YEARเข้าชมเพิ่มเติมได้ที่ www.dmatthailand.com  นะครับ 

ไทยไฟร์ทาฟต้าร่วมกับจังหวัดภูเก็ตโดย สาธารณสุขจังหวัด จัดการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิด โรคระบาด ไม่ว่าจะเป็นการ จัดทีมตอบโต้เหตุ ทางการแพทย์ DMAT(Disaster Medical Assistant Team)ในการลำเลียงผู้บาดเจ็บ จากจุดเกิดเหตุ สู่โรงพยาบาลสนาม คัดแยก ส่งต่อกรุงเทพฯ โดยมีคณะแพทย์ กองทัพอากาศ กระทรวงสาธารณสุข โดยเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ ผู้เข้าฝึกอบรม ได้มีโดกาศ บินขึ้นพร้อมการสาธิตการลำเลียงผู้บาดเจ็บ เพื่อให้ได้ ความรู้สึกการปฏิบัติงานบนอากาศ ว่ารู้สึกอย่างไร การฝึกแต่ละครั้งต้องทำอย่างมีจินตนาการ มีหลักการ เป็นมืออาชีพ อย่าคิดว่าง่าย ทุกอย่างต้องเป็นระบบ เป็นระเบียบ
เจ้าหน้าที่ นับสนุนทางการแพทย์  DMAT ชุดแรกของประเทศไทย ฝึกตามมาตรฐาน ระบบการทำงาน ของสหรัฐฯ โดย อ.ชาติชาย ไทยกล้า ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมแห่งชาติ คุณชาติชายกับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.ปรีชา
เรืองจันทร์   คงต้องมีการร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การตอบโต้เหตุการณ์ ต่างที่จะเกิดขึ้นอีกมากมาย ในอนาคตอันไกล้นี้ ครับ
การทำงานเป็นระบบ เหมือนง่าย แต่ไม่งาย ต้องลองดู ระบบ การตรวจสอบต้อง เป็นสากล ไม่มีการคิดเอง
เสียงกระหึ่มของ เจ้าเฮอคิวลิส 4 เครื่องยนต์ตัวใหญ่ที่พาคณะนักเรียน ขึ้นทำความคุ้นเคย การทำงานบนอากาศ ตอนนี้เครื่องบิน C130 กำลังจะขึ้น ก็ยังยิ้มกันดีอยู่นะเหงือก ยังไม่แห้ง  โดยรวม ผ่านครับทุกคน

ถ่ายร่วมกับเจ้าหน้าที่มาจาก บันดา อาณแจะ ประเทศ อินโดนีเซียเข้าร่วมสังเกตุการณ์ฝึก
กับคุณหทัยรัตน์ ผู้ประสานงานฝึก  พิธีกร ขอบคุณครับ  
คุณอรชร คุณสุรางค์ศรี และคุณ หทัยรัตน์ เป็นผู้ประสานการฝึก ก็ต้องคอยบริหารจัดการความสดวกในการฝึก กับตำแหน่งผู้จัดการระบบการตอบโต้เหตุการณ์ ใหญ่
จำลองโรงพยาบาลสนาม เตรียมเพื่อส่งเข้ากรุงเทพฯ ทีม ทางการแพทย์ กองทัพอากาศ เข็มแข็ง มืออาชีพ
เจ้หน้าที่ทางการแพทย์จากกองทัพอากาศ ยืนคุมอำนวยการ นพ.วิวัฒน์ ด้านบนขวา
จากโรงพยาบาลป่าตอง จากโรงพยาบาลถลาง
แกนหลักช้ายมือคุณโชคนรินทร์ เกิดสม ปภ.จังหวัดภูเก็ต ขวามือ นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และอีกท่าน ดร.วิภาดา วัฒนนามกุล อาจารย์ อีกท่านของการทำงานครั้งนี้
กว่าจะมาเป็นวันนี้ก็ต้องลงไปฝึกหลายครังให้กับปลายหน่วยงาน หลายโรงพยาบาล กว่าจะประสบความสำเร็จร่วมกัน พ.วิวัฒน์ ก็ให้คำบรรยายทำความเข้าใจตลอดเวลากันความผิดพลาด
อ.ชาติชายที่ปรึกษาคณะกรรมการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมการฝึกการเตรียมความพร้อม ของกลุ่มประเทศอาเชียน ในกรณีที่ภายุใต้ฝุ่น เข้านิคมอุตสาหกรรม ระยอง
  THAILAND  FIRST   DISASTER MEDICAL ASSISTANT TEAM  DMAT 2009  IN PHUKET
THAILAND  FIRST   DISASTER MEDICAL ASSISTANT TEAM  DMAT 2009  IN PHUK

for more photos information visit our website   www.dmatthailand.com     เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นะครับ

นับเป็นปีที่สองที่ได้รับการสนับสนุนการกองทัพอากาศ  
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการฝึก  
สถาบันฝึกดับเพลิงไทยไฟร์ ทาฟต้าได้มอบชุดดับเพลิงให้กับสาธารณะสุขจังหวัดภูเก็ต นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์
และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นพ.ชาตรีเจริญชีวะกุล ทำให้การฝึกครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี  ครั้งต่อไปเดือนมิถุนายน
2553 จะเป็นการฝึกการดำรงชีพของทีม DMAT เมื่อต้อง
เข้าพื้นที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูง เป็นการฝึก FUNCTIONAL AND FULL SCALE  เต็มรูปแบบตามสไตล์ ชาติชาย ไทยกล้า

 

ด้านล่าง อาจารย์ชาติชายกับการฝึกการเตรียมความพร้อมของประเทศ  ARDEX 2008
อาจารย์ชาติชายกับการฝึกการเตรียมความพร้อมของประเทศ  ARDEX 2008 ,CMEX 2008 รวมทั้งการฝึกการสั่งการ ประสานง่านทั้งภายใน ภายนอกประเทศ NOTEเกิดอะไรขึ้นกับการตั้งศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติของชาติ2554 (2011)เล่าครับ พวกข้างล่างก็ทำกันไป ข้างบน  ก็ว่ากันไปอีกเรื่อง  มันเป็นเรื่องของกรรม เวร หรือ?
กับคุณ ปิยะฉัตร กรุณานนท์ ทีวีสุวรรณภูมิ เรื่องไฟไหม้ฟางของ ไฟไหม้ ซานติก้า ก็ยังหลงประเด็นเรื่องไฟไหม้ แต่ไม่มีใครพูดเรื่องหน้าที่ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ หนีอย่างไร ข่วยอย่างไร
                                               ถ่ายทำรายการตกผลึก เรื่อง "ไฟ"
ขอขอบคุณ คุณพิเชษฐ์ พุดตาลที่นำทีมงานมาอยู่กับเรา2วัน  
กับคุณ เปิล ณชชน แก้วละคน และตากล้อง หน้าหวานคุณหนึ่ง สันติ ทุกท่านขอชมว่ามืออาชีพครับ ภาพนี้คุณเปิล ในมาดของนักดับเพลิงสาว ดูดีมาก โดย ยืนขวาเห็นครู กัมปนาท จากศูนย์ฝึกพานิชนาวี กรมขนส่งทางน้ำฯ
 

อาจารย์ชาติชายกับรายการ สยาม ทูเดย์ ช่อง
5  ก็ได้เป็นการกระจายความรู้ให้เพิ่มมากขึ้น ออกอากาศไปแล้ว เป็นสีสัน ที่สดชื่น ยินดีต้อนรับครับ

และยังมีอีกรายการคือ มันแปลกดีนะ คอยดูว่าอะไรที่แปลก เช่น ทีมดับเพลิงหญิง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงาน ก็ได้น่าจะเป็นวันเสาร์ที่
7 เมษายน นี้ บ่ายสองครับ 
ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด คำแนะนำให้กับประชาชน คนดูที่รายการต่างๆได้พยายามนำเสนอ คือความรู้ครับ


อาจารย์ชาติชายขอขอบคุณ คุณ สายสวรรค์ ที่ให้ความสนใจเปิดเป็นประเด็น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกไทยหลานไทยที่มีใจเสียสละในแผ่นดินนี้ทุกคน


 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ไอทีวี ที่ให้กำลังใจ สำหรับนักดับเพลิง แค่รู้ว่ามีคนที่มองดูเราชื่นชมเรา ถึงจะเป็นอะไรไปก็ไม่เสียดายเลยครับ  ขอบคุณการทำงานแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ ของทีมงานไอทีวีทุกคน
 
ทีมงานครูฝึกจากซ้าย คุณ พงษ์ศักดิ์ คุณยุทธนา คุณ ศุภกร คุณสมโภชน์ คุณสายสวรรค์ คุณชาติชาย คุณสิทธิศักดิ์ คุณ อุไร
 สาวๆจากกระทรวงพลังงานในภาพคุณน้ำผึ้ง อรพิน
เยาวนุช  คุณวันเพ็ญ คุณแอนดี้ เขมภิมุกข์
การฝึก อย่ามั่ว เพราะการถือหัวฉึดเปิดน้ำเปิดแก็สน้ำมัน หากคุณเรียกว่าฝึก ก็ถือว่าพอแล้ว อย่าเสียเวลามาฝึกกับเราเลย จะเปลืองเวลากันเปล่าๆ
กระทรวงพลังงานเป็นตัวอย่างที่ดีอีกหน่วยหนึ่ง คือเป็นภาครัฐบาล แต่ก็มีการทำแผนฉุกเฉิน มีการเตรียมการ การฝึก การทดสอบ ในขณะที่อีกหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงประชาชนหรือ สถานประกอบการ ก็ยังไม่มีการทำแผนการฝึกให้กับสถานที่ราชการของตนเอง หรือไม่อย่างไรไอ้ที่ว่ามีแล้ว รู้แล้ว ฝึกแล้ว ไหนลองทำให้ดูหน่อยดิ....หลายที่ที่ไปสอบถาม ไปตรวจ เสร็จ ทำเพื่อตนเองเถิดครับจะดีเอง 
 TANK OVERFILLED FIRE & EXPLOSION  TRAINING ฐานฝึกน้ำมันล้น การลุกไหม้ ในคลังน้ำมัน เคมี
ฐานฝึกดับเพลิงสำหรับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คลังน้ำมัน คลังแก็ส คลังเคมี จำลองสถานการณ์  หก ล้น 
ฐานฝึกที่ทำเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตร นานาชาติ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทน้ำมัน จากฐานเจาะ คนประจำเรือ ท่าอากาศยาน ก็ว่ากัน อย่าลืมสโลแกนสถาบัน "ฝึก ฝึก ฝึก แล้วก็ฝึก"นะครับ
    การทำงานเสี่ยงไม่ใช่สักแต่ว่าทำเป็น ท่านต้องได้ใจคนฝึก คนปฏิบัติ คนทำงาน หากว่าทำไม่ได้ เสียเวลา ให้เขาดูถูกลูกไทยหลานไทยเราเปล่าๆ พยายามหน่อยจะดีขึ้นเอง
คุณทินกร โตโยต้า อ.ชาติชายและ ครูฝึกมาตรฐาน
ลักสูตรครูฝึก NFPA สิทธิศักดิ์ ดูดี เข็มแข็ง
 
การดับไปที่เกิดกับรถ ยังมีอันตรายที่ซ่อนอยู่ในการดับเพลิงประเภทนี้ อย่าคิดว่าแค่ฉีดน้ำก็พอ ผิดครับ
เช่นกันการดับไฟอาคารก็ต้องทำเป็นทีม มีระบบ ที่ชัดเจน ครับ อย่ามั่ว ต้องทำให้มากกว่าพูด นะครับ
AIRPORT  RESCUE FIRE FIGHTING (ARFF) การดับเพลิงสำหรับสนามบินขนาดใหญ่โดยครูฝึกมาตรฐานการดับเพลิงของสหรัฐฯหลักสูตรโดยเฉพาะปรับมาตรฐานการดับเพลิงด้วยหลักสูตรครูฝึกที่เมืองพิสเบอรค์ อเมริกา ในภาพเป็นการฝึกให้กับเจ้าหน้าที่จากฐานเจาะน้ำมันจากมาเลเซีย ไทย
าจารย์ชาติชาย กับการสอน เทคนิคใหม่ๆสูงขึ้น มากขึ้นเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล ในภาพเป็นการสอน   INCIDENT COMMAND SYSTEM ICS IN THAILAND ที่ตั้งกันยากกันเย็นนัก ประเทศนี้ เราต้องสู้ เรามีดีเราก็ต้องบอกให้โลกรู้ว่า ความรู้ที่นี่ประเทศไทย ก็มี สนุก อาหารดี มีความสุขราคาไม่แพง รับสอนทุกคนทุกชาติ เราใช้ระบบนี้จัดการอุบัติภัย มากว่า 20 ปี  ฉนั้นหากว่ายัง งง ปรึกษาเรา ได้

ถังน้ำหอคอย สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆใหม่ ครับ
เพื่อให้ได้ความมาตรบานในการฝึก
การฝึกดับไฟป่า ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 4 ปราณบุรี 18-20 มกราคม 2551
เริ่มด้วยการประสานงานของทุกหน่วยในอำเภอ จังหวัด ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาเขต 4 อรรณพ เพ็ชรวิเศษ
การร่วมมือของชุมชน โรงเรียนต่างๆ ชุดปฏิบัติการเสือไฟจากกรมอุทยาน
จำลองเหตุการต่างๆที่เกิดขึ้น โดยมีเฮลิคอปเตอร์จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เฮลิคอปเตอร์ จากกรมอุทยานแห่งชาติ พร้อมอุปกรณ์ถังน้ำดับเพลิงสำหรับปล่อยน้ำในที่เกิดไฟไหม้
การดับไฟของหน่วยเสือไฟ รถดับเพลิงจากหน่วยงานต่างๆ และของกรมอุทยาน
รองอธิบดีกรมป้องกันฯ คุณ พงศ์เผ่า เกษทองในฐานะประฐานการฝึกครั้งนี้  มอบหนังสือขอบคุณให้กับคุณชาติชายที่ให้คำแนะนำเทคนิคการดับไฟป่าในครั้งนี้

ขอมอบสิ่งที่ดีกับนักเรียนที่ตั้งใจฝึก ไม่มีอะไรที่จะร้องขอและเรียกเพิ่มในชีวิตมากกว่านั้นอีกแล้วรับ

ประกาศนีย์บัตรดับเพลิงชั้นสูงของเราเปลี่ยนรูปลักษ์ ใหม่ ครับ คลิกได้เลยครับวีดีโอ การฝึกของเรา   Click here for Training VDO    ภาพถ่ายทางอากาศ บรรยากาศของสถาบัน     
 
เราทำการฝึกอย่างจริงจัง อย่างมืออาชีพ มาตรฐานสากล หากว่าท่าน หรือหน่วยงานของท่านใช้มาตรฐาน ราคา เป็นเครื่องตัดสินในการพิจารณาฝึกอบรมละก็ อย่าเปิดดูต่อเลยครับ เสียเวลาเปล่าๆอย่าประมาท ชาติจะสิ้น... หากไม่ช่วยกันบำรุงรักษาไว้ ดับเพลิง กู้ภัยขอให้เตรียมการ ฝึกฝน พร้อมที่จะทำหน้าที่และกระทำอย่างมีเกียรติ์ มีศักดิ์ศรี อย่าให้ชาติ-ประเทศ อับอายผู้ไดเลย
ไฟ ที่ สถาบันไทยไฟร์ ทาฟต้า ของเรา สวยงามเสมอ ทั้งไฟ ทั้งควัน สามารถที่จะสรรหามาให้ได้ฝึกกันได้ครับ  ผ่านจากเราไปรับรองได้ว่าเมื่อท่านเผชิญเหตุท่านต้องสามารถที่จะควบคุมได้ต้องสามาถบริหารจัดการให้ได้ครับ ใครจะฝึกอย่างไร ก็ตามเราต้องฝึกคนไทยให้ได้มาตรฐานสากล รับรองได้ว่าไม่มีใคร หรือว่าชาติได ดูถูกนักดับเพลิงที่ผ่านการฝึกจาก ไทยไฟร์ ทาฟต้า ได้ว่าไม่มีมาตรฐานในการฝึก  เอ็ง...หรือ...คิดผิดครับ    ด้านล่าง และที่ประมวลภาพมีรูปมากมาย ทำมานานแล้ว ด้วยความภูมิใจ ว่าที่นี่ไม่ได้มีให้ฝรั่งดู แต่มีสำหรับแข่งกับมาตรฐานของต่างชาติครับ เพราะว่าเรา คือคนไทย ประเทศไทยของเราทุกคนครับ มองตาผมก็น่าจะรู้ว่า...ผมกล้าที่จะแข่งในเวทีโลก

ทุกภาพถ่ายจากสถานที่ฝึกของเรา ทาฟต้าลพบุรี โดยใช้ชุด ทาฟต้า 1-ทาฟต้า 2       

 
ทุกภาพที่กำลัง เห็น อยู่ที่นี่ ถ่ายที่ศูนย์ฝึกของ สถาบันไทยไฟร์ ทาฟต้า  อำเภอโคกสำโรง ลพบุรี โรงเรียนดับเพลิง  มันสำคัญที่คนสอน การสอนครับ ไม่ใช่โรงเรียนหรอกครับ เรามีปัญหาเพราะว่าเราไม่มีเงินจะพัฒนา คนสอน แต่เรามีแต่ซื้ออุปกรณ์ และก่อสร้าง ยังไม่อยากให้ใคร ยังวนกันอยู่ในภาพเก่าๆ ความรู้วิชาการน่ะ มันไกลกว่าที่ เคยนึกๆแล้วครับหากว่าประเทศเรา พวกเราหยุด ไม่ขวนขวายหาความรู้ ทำแต่การทุจริต เราก็จะเสร็จอารยะธรรมอื่นที่ฉลาดกว่า มีศักยภาพในด้านความคิดมากกว่าฮุบเราได้อย่างง่ายดาย มาอ่านตำรากันดีกว่าครับ
การฝึกรับสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ปราณบุรี
ภาพการฝึกการเก็บสารพิษ สารเคมี การเก็บคราบน้ำมัน ทางบก เรือ อากาศ คลิกที่ภาพ เรามีเพิ่มเติมจากการฝึก ในระยะ สามสิบกว่าปี อีกมาก
คลิกที่รูป
คุณ ชาติชาย ไทยกล้า ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการฝึก ครูผู้ฝึกของกลุ่มบริษัทน้ำมันฯ ทั้ง ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ  
คุณชาติชายไทยกล้า ผู้นำในการดับเพลิงโรงกลั่นน้ำมัน ที่ศรีราชา 4 ธันวาคม 2542 หลังจากที่ฝึกเพื่อรอวันนี้เป็นเวลานาน คลิกที่รูปเพื่อดูภาพการฝึกให้กับคลังน้ำมัน เทศบาล ทั่วประเทศ และการปฏิบัติการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในช่วง 30 กว่าปีที่ผ่านมา คลิกที่รูป
คุณชาติชายซึ่งเป็นอนุกรรมการการเตรียมแผนฉุกเฉินของชาติ ให้การบรรยาย แนะนำการทำแผนในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับคลังน้ำมันเชพรอน คลังกรุงเทพฯ พิษณุโลก เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา สุราษฏร์
การทำการฝึกซ้อมให้กับสถานประกอบการขนาดใหญ่ ทันสมัย เช่นคลังน้ำมันนั้นต้องมีความเข้าใจในจุดที่จะทำการแก้ไข และการฝึกให้ดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนซึ่งจำเป็นมาก

ฝึกการใช้ระบบการสั่งการหน้างาน ICS ที่เราใช้งานมากว่า 20 ปี 

คุณรังษี พัฒนศาสตร๋ผู้จัดการฝ่ายคลังทั่วประเทศของเชพรอนกำลังอธิบาย
คุณชาติชาย ไทยกล้าในการฝึกในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันภัยอุบัติภัยแห่งชาติ กปอ. กรมป้องกัน กรมธุรกิจพลังงาน ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัด และไกล้เคียงเพื่อเพิ่มความรู้  ทักษะในการปฏิบัติการตอบโต้เหตุ ต่างๆ ทุกอย่างต้องชัดเจน ไม่มั่ว ไม่สับสน สำคัญที่สุดคือการให้ความเข้าใจกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต้นปีก็เริ่มกันด้วยการสูญเสีย แน่นอนครับถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันเฝ้าระวัง  อย่าให้เป็นไฟไหม้ฟาง เราเสียลูกไทยหลานไทยไปก็ต้องคำนึง ถงบทบาทว่าเราทำหน้าที่อะไร อย่ามั่ว  ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด หากว่าสงสารพ่อของแผ่นดิน รักพ่อของแผ่นดินเรามาช่วยกัน คิด แล้วทำ 1.เก็บ หรือลดขยะสาธารณะ วันละชิ้น    2.ให้ความรัก กรุณาช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางหยุดให้ข้ามถนน ใ ห้รถออกจากซอย เพื่อนร่วมงาน เพียงถามว่า เหนื่อยไหม กินข้าวหรือยัง สบายดีหรือเปล่า   3.ปลูกเองหรือให้คนอื่นปลูกต้นไม้ยืนต้น อย่างน้อยปีละ ต้น  4. อื่นๆ เขียนต่อทำต่อ  คุณจะได้ความสบายใจ จะได้รับความรู้สึกที่ดีจะเกิดกับตัวท่านเอง ในไม่นานหรอกครับบ้านเมืองไทยของเราจะน่าอยู่มากมาย  วันหนึ่งท่านจะได้รับบรู้สึกที่ดีๆเหล่านี้กลับมาถึงตัว ไม่นานเกินรอหรอกครับ
 ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตอบโต้เหตุ เคย งง มึน มั่ว ไหม เวลาการณ์ฉุกเฉินต่างๆสาเหตุเพราะว่าเราไม่เข้าใจให้หน้าที่รับผิดชอบที่ต้องทำ ไม่มีระบบไม่มีกฏ เพราะฝึกไม่ครบมาตรฐานของครูฝึก ของสถาบันการฝึก อย่ามั่ว!!โทรมาปรึกษา หรือ อีเมล์ เข้ามาก็ได้ ไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้ เพียงแต่เราไม่มีใครแนะนำว่าจะให้ทำอย่างไร น่ะครับ !!!

ภาพนี้ถ่ายที่สถาบันเรา ที่อำเภอโคกสำโรง  ลพบุรี บรรยากาศเขียวชุ่มชื่นขึ้นมากเลยครับ ตอนนี้น้ำเต็ม 7บ่อ 
สนามหญ้าได้มีการเปลี่ยนทางเดิน ไม่ลัดสนามๆก็จึงเต็ม เขียวสด สวยงามมาก รถบัสปรับอากาศ ก็จะได้พัก ผ่อนหลังจากที่ฝึกอย่างหนัก มาแล้ว
ศาลาพักผ่อน ห้องระมาดสำหรับพี่น้องมุสลิม อาหาร มุสลิม ห้องครัว ห้องเตรียมอาหารใหม่หมดครับ
อาคารปรับปรุงโฉมใหม่ มีห้องเปลี่ยนชุด ห้องอาบน้ำ  มากมายใช้งบประมาณแต่ดูดีขึ้นมากเหมือนกัน
การปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อที่จะรับผู้เข้าฝึกอบรมจากต่างประเทศ ในประเทศห้องเก็บสิ่งของ เสื้อผ้าใช้แล้ว ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว ห้องอาบน้ำ  ใหม่หมดครับ

ด้านหน้าอาคาร ที่ใช้สำหรับฝึกนาด ใหญ่ ทางสถาบันและคณะครูผู้ฝึกต้องใฝ่หาความรู้ให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลา มันไกล้จะถึงเวลาที่จะต้องได้แสดงฝีมือกันอีก เราจะต้องพร้อม เราต้องตั้งใจฝึกฝนตนเอง เราจะต้องให้เป็นหนึ่งเดียวกันและพร้อมเสมอที่จะ ทำงานใหญ่ เป็นหน้าตาของประเทศเราเสมอด้านหลังของอาคารตู้ฝึก ที่สร้างใหม่ กว้างกว่า และก็ยาวกว่าเดิม แน่นอนร้อนกว่าเดิมครับอาคารฝึก เอนกประสงค์ อุโมงค์ อาคารขนาดใหญ่ และมีความยาวเกือบ 60 เมตร สำหรับฝึกการดับเพลิงกับรถไฟฟ้าใต้ดิน การดับเพลิงในอาคารสูง ในเรือ และการดับเพลิงในอาคาร 1ชั้น ถึง 4 ชั้น ฯลฯมองเห็นก็คงนึกว่าเดินสวนควัน และไฟนั้น สาหัสขนาดไหน จะได้มีความคุ้นเคยบ้าง
สิ่งที่ดีกับนักเรียนที่ตั้งใจฝึก อะไรที่จะร้องขอและเรียกในชีวิตไม่มีมากกว่านั้นอีกแล้ว
รับ
ระวังตกลงมานะครับ ขณะที่ฝึกมีราวจับ ในสถานที่จริง ไม่มีนะครับ เสี่ยงเอาเองบ้างอาคารยาวและลาดลึกสำหรับฝึกดับไฟในอุโมงค์อาคารใต้ดิน ในเรือความยาวในการดับเพลิงกว่า 60 เมตร ทั้งฐาน ไฟ เครื่องบิน รถน้ำมัน รถแก็ส เพียงพอที่จะฝึก เจ้าหน้าที่ให้ทำงานกู้ภัยได้ โรงเรียนดับเพลิง  มันสำคัญที่คนสอนครับ ไม่ใช่โรงเรียนหรอกครับ เรามีปัญหาเพราะว่าเราไม่มีเงินจะพัฒนา คนสอน แต่เรามีแต่ซื้ออุปกรณ์ และก่อสร้าง พอเสร็จแล้วมองดูสิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ ที่เราเห็นๆราคาเป็นพันๆล้าน  อนุสาวรีย์ของความอัปยศ ที่สร้างไว้ประนามตนเองจนชั่วลูกชั่วหลาน เมื่อไรจะหยุดเสียที เหลือบแห่งวงการ
Flashover หรือว่า Overflash มันอยู่ที่ขนาดของไฟจ๊ะ ตู้เผาขนาดใหญ่ และกว้างที่สุด ลองหาโอกาสมาสัมผัสนะครับ ว่าไอ้ที่ไหม้กันนั้นมันเกิดจากอะไร จำไว้ว่าริจะทำประโยชน์ให้คนอื่นต้องเจ็บต้องทน คือเป็นทหารต้องมีตาย เป็นดับเพลิงต้องไหม้ ต้องพอง นะครับ มันเป็นเรื่องปกติน่ะ

การฝึกของเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานในการทดสอบความพร้อม แผนและผู้เข้าอบรม วางแผนกันเอง ทำกันเอง สั่งกันเอง ตามสถานการณ์เหมือนจริงทุกอย่างน้ำมันจะถูกจะแพงอย่างไร ต้องฝึกอย่างที่เราต้องฝึก ชื่อเสียงและความปลอดภัย ต้องเก็บไว้ครับ
เขาละครับ คุณชาติชายไทยกล้า ผู้อำนวยการฝึกสถาบันฝึกดับเพลิง ทาฟต้า และที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์ตรงกว่า30ปีในการปฏิบัติการดับเพลิงกู้ภัย กล่าวเสมอว่า " การฝึกมีหลากหลาย เราสามารถที่จะสรรหากันได้ว่าจะฝึกที่ไหน  และจะให้ได้สาระก็ต้องศึกษากันดูก่อนว่า อะไรที่เราต้องการในการฝึก ผมเรียนเพื่อสอนคนต่างชาติด้วย ใครบอกหน่อยว่าคนไทยสอนต่างชาติได้มันผิดตรงไหนก็แค่ตรงที่หัวไม่ทองก็แค่นั้น  หากว่าสักแต่จะได้ฝึก เพื่อให้ผ่านตามกฏ หมายไม่ต้องติดต่อมาหาผมครับ เพราะว่าจะเสียเวลาทั้งสองฝ่าย ฝึกแล้วผู้เข้ารับการฝึกต้องได้ บริษัทที่เป็นคนจ่ายก็ต้องได้ประโยชน์ จากการฝึกด้วยครับ การฝึกอย่างดีตามมาตรฐานสากล ไม่ได้มาง่ายๆหรือถูกๆไม่มีหรอกครับ  จริงๆ เข้าไปชมภาพการฝึกของเราก่อนได้ครับ "
 ฝึกที่ไหน กับใคร  ด้วยอะไร คุณก็จะได้จะเป็นอย่างนั้น ชีวิตใครชีวิตมันตราบไดที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็ว่ากันไปตามวิถีชีวิต
ฐานการดับเพลิงกับอากาศยานที่เตรียมพร้อมที่จำทำการฝึกในเดือน กรกฏาคม 2548นี้ครับ หลังจากที่เราได้ ปรับมาตรฐานการดับเพลิงด้วยหลักสูตรครูฝึกที่เมืองพิสเบอรค์ อเมริกา เมื่อปลายปีที่แล้ว ก็จะเล่าให้ฟังครับ    ภาพถ่ายทางอากาศ บรรยากาศของสถาบัน ทั้งสถานที่ รอบๆบริเวณที่เขียวสดใสมากๆ   รวมทั้งสนามบินเล็กที่สามารถใช้งานได้แล้ว
บริเวณอาคารที่พัก ซุ้ม ศาลาพักหลายๆจุด หลายขนาด เพื่อให้ได้ทั้งการฝึก ทั้งการพักผ่อนกับธรรมชาติที่มีภูเขาล้อมรอบ ที่นี่ประเทศไทยครับ ห้องบรรยาย ขนาด 60 ที่นั่งติดแอร์เย็นทั้งที่เราไม่คิดว่าจำเป็นแต่พอดีมีแขกบ้านแขกเมือง และผู้ใหญ่ด้วยก็เลยต้องทำครับ
ภาพการฝึกการดับเพลิงท่าอากาศยาน หลักสูตรก้าวหน้า ที่เมืองพิสเบอรค์ สหรัฐ 12-17 กันยายน2547 และ สถาบันการฝึกความปลอดภัย ดับเพลิง ตำรวจ ของมลรัฐจอร์เจีย นักดับเพลิงที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ภาพ ประวัติ สถิติ ต่างๆจากทั่วโลก  ลองดูซิครับว่าเกียรติภูมินั้นสำคัญไฉน
หวัดนก ที่เกิดในประเทศไทย อีกงานหนึ่งที่ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต์ ฉายแสง เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในงานสำคัญของบ้านเมืองนี้ด้วยเช่นกัน วันที่ 8 ตุลาคม ท่านได้เดินทางเพื่อติดตามงาน ที่จังหวัด เพชรบูรณ์ และ กำแพง เพชร และได้แวะเยี่ยมป้า ของเด็กที่เสียชีวิตที่ติดเชื้อแต่ตอนนี้กลับบ้านได้แล้ว ที่อำเภอ ขาณุวรลักษณ์
ฯพณฯ รองนายกมอบของเยี่ยม กับคุณประนอมซึ่งก่อนหน้าไม่มีใครพูดเพราะว่ากลัวติด หลังจาก ช้างเหยียบนา พระยาเหยียบเมือง ก็จะกลับคืน ดีขึ้น เหมือนเดิม ยกเว้นเสียแต่ว่ามีใครใส่ใจที่จะทำต่อหรือไม่
กับคุณธนู เลขานุการ รองนายกรัฐมนตรีคุณชาติชาย คณะทำงานที่ปรึกษาขณะร่วมเดินทางไปตรวจความพร้อมที่เพชร บูรณ์ กำแพงเพชร

ภาพจริงเก็บได้ขณะที่เราฝึกตู้
FLASHOVER  และตู้นี้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยถือว่าเป็นตู้แรกในการฝึก เมื่อสิบกว่าปีก่อนของสวีเดน  และเราก็ได้รับมอบ ซีดี พร้อมภาพีดีโอ FLASH OVER ที่ใช้สำหรับสอนกลับมาเป็นของฝากสำหรับการสอนอีกภาพหลังจากฝึกที่ตู้แก็สรั่ว และ FLASHOVER ที่ประเทศสวีเดน ครับก็อุ่น ดี เพราะว่าอากาศเย็นมาก จากซ้าย คุณสถิตย์ คุณภาคภูมิ คุณ ชาติชาย เลยชักรูปกันซะหน่อย เข้าดูภายในจะมีภาพอีกมากมายครับ
ก็ชื่นชมตอนนี้ก็มีการทำงานเรื่องอุบัติภัยที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมมากขึ้น ก็ต้องลองดูนะครับ จะขอเวลาดูแลเรื่องการบรรจุรูปใหม่ๆเข้ามาก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่ง กำลังลุยทำแผนคลังน้ำมันให้หมดทั้ง ไทยและที่ลาวครับ  ไฟไหม้รถบรรทุกน้ำมันที่เชียงใหม่ ซึ่งได้พูดคุยกับผู้ปฏิบัติที่นั่นเมื่อวันพฤหัส และศุกร์ที่ผ่านมา สุดสัปดาห์ก็ได้เรื่อง ไม่รู้ว่ามีใครจ่ายค่าโฟมหรือยัง หาเจ้าภาพไม่เจอก็เป็นได้ รีบๆหน่อยนะครับ  สถาบันปรับปรุงฐานใหม่ มี ตู้เหล็กยุคเพิ่มความร้อนและอุณหภูมิ อาคาร 2 และ 4 ชั้นใหม่ อาคารพักระหว่างการฝึก  อาคารรับรอง ซึ่งใหม่ หมด   สนามบินกำลังอัดพื้นดินและหินเกล็ด ความยาว500เมตร กว้าง 25 เมตรโครงการต่อไปคือ อาคารต้อนรับ และอาคารพัก  ห้องอาหารอาคารนักบิน ไม่รู้ว่าจะทำทันหรือไม่ เราพัฒนา และก่อสร้างตลอดเวลา ไม่เคยหยุด ศิษย์เก่าก็แวะมาเยี่ยมมาเยือนบ้างนะครับ
Click คลิกที่นี่ภาพ จะมีภาพVDO สถานการณ์การฝึกจริงๆ   Click for Training VDO
ชม  A GOOD THAI  WE'RE  PROUD TO INTRODUCE   คนดีของสังคมที่เรามองเห็นอยากให้กำลังใจเพื่อเก็บคุณค่าของท่านไว้จะได้มีกำลังใจที่จะทำงานให้บ้านให้เมืองของเรา
เราจะทำสถาบันของเราให้มากกว่าคำว่าโรงเรียนดับเพลิง แต่เราจะทำให้สถาบันเราให้เป็นหน้าเป็นตาของคนไทยทั้งแผ่นดินให้ได้มาคอยดูกันครับ
ชม VIEW AMAZING PLACES AND THINGS IN THAILAND สิ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนควรจะทราบและภูมิใจ ในการที่เราจะต้องช่วยกันรักษา บำรุง ให้ดีให้อยู่ได้ นานรวมทั้งการประกาศโฆษณา ให้ทั่วโลกรับรู้ ว่าเมืองไทยนั้นเรามีของดี อะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เป็นการ เพิ่มรายได้ให้ประเทศเรานะครับ

รวมรูปเพื่อนๆ รูปรุ่น ทั้งเก่า ใหม่  จำนวนมากครับ เปิดในประมวลภาพ ศิษย์เก่า ปราจีน  ลพบุรี หรือคลิกตรงนี้ก็ได้ครับ สถาบันขอเสนอผลิตภัณฑ์ ชุดดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงที่ เรามีจำหน่าย พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ ติดต่อได้เลยครับ ภาพถ่ายทางอากาศ บรรยากาศของสถาบัน

 ชม   ภาพการวิเคราะห์อาคารศูนย์ บรรเทิงมักกะสันไฟไหม้ ้และการเข้าเยี่ยมชมระบบการป้องกันเพลิงไหม้   ของคลังน้ำมัน

ภาพการเยี่ยมเยือน ประเทศออสเตรเลียของ คุณ ชาติชาย ไทยกล้า
Australia visit Gallery
   เข้ามาดูก่อนว่าพอมีอะไรน่าสนใจบ้าง

คลิกชมภาพ VDO สถานการณ์การฝึกจริงๆ  ที่นี่
Click
for Training VDO 
 นักดับเพลิง
ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ภาพ ประวัติ สถิติ ต่างๆจากทั่วโลกคลิกชม ภาพถ่ายทางอากาศ บรรยากาศของสถาบันแนะนำ ติชม เพิ่มเติม ต้องการทราบเรื่องอะไร ก็เขียนมาถามได้ยินดีให้ความรู้ครับเรากำลังทำซีดีที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องการดับเพลิง การป้องกันเพลิงไหม้  ความปลอดภัยในการทำงาน อีกมากมายในราคาคนไทยครับ

เรา "ฝึก" หนึ่งพันครั้งเพื่อให้เกิดความพร้อม ในการที่สามารถทำงานให้กับชาติบ้านเมือง สักครั้ง ก็คิดว่าคุ้มแล้วที่เกิดมาเป็นคนไทย "เพื่อแทนคุณแผ่นดิน" ชาติชาย ไทยกล้า

 

We have drills, exercises a thousand times,Just to make sure that we are capable of responding to the disaster which required a special skill, and  make us worth to be a "Good Thai"Chatchay Thaikla


ชุด
ดับเพลิงทาฟต้า2ทำจากผ้ากันไฟ
FRCotton
อย่างหนาราคาไม่แพง ทำจากผ้ากันไฟ  ที่ผ่านการทดสอบอย่างหนัก จากทางสถาบัน ได้พิสูจน์ได้ว่ามีคุณภาพยอดเยี่ยมลองดูชม    ทดสอบก็ได้ ราคา ประมาณ 10,000 บาท


หมวกดับเพลิงไทยไฟร์ผ่านการใช้งานอย่างหนักที่สถาบันเรา ฉนั้นก็น่า จะพิสูจน์ ได้ว่าเยี่ยม ตัวหมวก ทำจากไฟเบอร์ บุกันกระเทือน อย่างดีราคา 2,400 บาทและอารม์ของสถาบัน
ชิ้นละ  80 บาท


ชุดดับเพลิงทาฟต้า1นอแม็กซ์เคลือบ พียู และซับในอย่างดี  สำหรับดับไฟในอาคารไฟน้ำมันแก็ส


ฮู้ด HOOD คลุมหัว กันไฟ หลังจากใช้ดับเพลิงแล้วใบหน้ายังคงสวยเหมือนเดิมครับ

เสื้อของสถาบันครับ ด้านหลังพิมย์หนา สียางด้านหลังพิมย์หนา สียางด้านหน้า เสื้อของสถาบันตัวละ 150บาท รวมค่าส่งครับ  คลิกที่ อุปกรณ์ ตรงนี้เลยครับ ใส่แล้วจะเท่เหมือน นายแบบที่คู่กับคุณชาติชาย คือ คุณช้าม ไทยกล้า บุตรชายครับ
 
ภาพ VDO สถานการณ์การฝึกจริงๆ Click ที่นี่   วิเคราะห์ข่าวจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นกรณีศึกษา รวมทั้ง รายงานบทความจากนิตยสารของสมาพันธ์การป้องกันอัคคีภัยของประเทศสหรัฐฯNFPA Journal  NEWS ANALYSIS HERE ประมวลภาพ การร่วมแก้ไขสถานการณ์ สึนามิ โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรีี  การดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมหลังซึนามิ ที่เกาะ พีพี บ้านน้ำเค็ม เขาหลัก 
We have drills, exercises a thousand times,Just to make sure that we are capable of responding to the incident-disaster which required a special skill, and  make us pay back to   "Our Mother's Land"  Chatchay Thaiklaเรา "ฝึก" หนึ่งพันครั้งเพื่อให้เกิดความพร้อม  ในการที่สามารถทำงานให้กับชาติบ้านเมือง สักครั้งก็คิดว่าคุ้มแล้วที่เกิดมาเป็นคนไทย           "เพื่อแทนคุณแผ่นดิน" ชาติชาย ไทยกล้า
Copyright © thaifire.com  AllrightReserved.
Contact Us : 
Web Design By :   
Krirksak Rattanachanchai
 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Visitor Thaifire.com
 
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2544   6 JUNE 2001
 WELCOME TO OUR LAND OF SMILES "THAILAND" YOU WILL NEVER FIND THE SAFEST PLACE ON EARTH LIKE HERE  "THE KINGDOM OF THE GREAT KING"ASK YOUR FRIENDS ABOUT OUR BEAUTIFUL COUNTRY,FOOD,PEOPLE,CULTURE,BEACHES etc.WE ARE DIFFERENCE FROM OTHERS ,HOPE YOU COME TO VISIT US   I  WILL BE YOUR ASSISTANT BEFORE-DURING-AFTER YOU STAY IN OUR LAND.  
MY E:MAIL:  
thaifire@gmail.com   
คลิก 
หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ การดับเพลิงชั้นสูง

คำขวัญประจำสถาบัน ทาฟต้า   "ฝึก ฝึก ฝึก แล้ว ก็ ฝึก"   แล้วคุณล่ะ....
                "  DRILL DRILL DRILL AND DRILL  
  WHAT ABOUT YOU  ฝึกครั้งสุดท้ายเมื่อไร

                             BACK TO TOP    กลับเริ่มหน้าใหม่