| ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน |

| ผู้อานวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล | เจ้าหน้าที่ประสานงาน |

_______________________________________________________________________________


 

สมชัย  ตั้งปวิทยา

 

            ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด                         บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด

          กรรมการ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู      รหัส 261 (ธน. - 08)

          รองหัวหน้าหน่วย บรรเทาสาธารณะภัย        เหนือ  27 - 00 รหัส เหนือ 27 - 02

 

การฝึกอบรม

         การดับเพลิงและกู้ภัยชั้นก้าวหน้า

        การดับเพลิงในอาคาร และในเรือ

        การดับเพลิงเกี่ยวกับน้ำมันและก็าซ

        การปฏิบัติการกู้ถัย ที่เกิดกับสารพิษ สารอันตราย ขั้นก้าวหน้า

BACK