1.       

 
คณะครูฝึก INSTRUCTOR รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน ผู้อำนวยการบริหาร
ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร   พยาบาล เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

 _______________________________________________________________________________

เกริกศักดิ์  รัตนชาญชัย

 

ด้วยสายเลือดที่เข้มแข็งเป็นคนกล้าคิดกล้าทำทำให้ครูฝึกท่านนี้ได้มีโอกาศก้าวหน้าในการทำงานปกติ และพัฒนาการด้านความปลอดภัย และการดับเพลิง  เพราะต้องรับผิดชอบในหน้าที่โดยตรง ที่สำคัญร่างใหญ่ใจถึงครับ
   
   

หน้าที่ประจำ                เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยในการทำ
                            งานบน ฐานเจาะน้ำมัน-แก็ส ทะเล
                            อันดามัน

ครูฝึกดับเพลิง ประจำสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง
ผู้ออกแบบ เวบ  www.thaifire.com ครับ
                     

การฝึกอบรม
          เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ  
       
  การแก้ไขสถานะการณ์ การป้องกันการก่อการร้าย  สภาความ
          มั่นคงแห่งชาติ

        
การแก้ไขสถานการณ์ สงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี  กระทรวง
         การต่างประเทศ สหรัฐฯ

        
การดับเพลิงและกู้ภัยชั้นก้าวหน้า
        
การดับเพลิงในอาคาร และในเรือ
        
การดับเพลิงเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซ
        
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนฐานเจาะน้ำมัน
         การปฏิบติงานด้านความปลอดภัยในทะเล
      

     
      
BACK

 | ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน | ผนที่สถานที่ฝึกไทยไฟร์ ลพบุรี

| ผู้อำนวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล | เจ้าหน้าที่ประสานงาน |