| ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน |

| ผู้อานวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล | เจ้าหน้าที่ประสานงาน |

_______________________________________________________________________________
โชค พรหมคุปต์
CHOKE BRAHMACUPTA

   
ผมดีใจที่จะได้ใช้ความรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมา กับบริษัทน้ำมัน กว่า 30 ปี ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยเป็นวิทยากร ฝึกอบรม ของสถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ทาฟต้า การเป็นอยู่ของคนในบ้านเรา ดีขึ้น  ปลอดภัยขึ้น  หากว่ามีสิ่งไดที่เราสามารถช่วยได้ ผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ


โชค พรหมคุปต์

 

แด่พี่ โชค ผู้ที่ผมให้ความรัก เคารพกว่า ยี่สิบปี ได้จากพวกเราไป คงไว้ซึ่งความทรงจำที่ดี มาก รักพี่นะครับ  ....ชาติชาย


 

ครูฝึกมาตรฐาน     
                         
                            ครูฝึกดับเพลิง กลุ่มส่งเสริมความปลอดด้านการขนส่งผลิตภันฑ์
                                          ปิโตรเลี่ยม
                            ครูฝึกการเก็บกำจัดคราบน้ำมันทางน้ำ กลุ่มอนุรักษ์สภาพแวด
                             ล้อมฯ                                       

 หน้าที่รับผิดชอบ
                            หัวหน้าชุดปฏิบัติงานทางอากาศทางทะเลกลุ่มอนุรักษ์สภาพแวด
                             ล้อมฯ                                       

                            หัวหน้าชุดปฏิบัติการการกู้ภัยที่เกิดกับสารพิษสารเคมีคลังน้ำมันกลุ่ม
                            บริษัทน้ำมันและ   กรุงเทพมหานคร
ประวัติการทำงาน   30 ปี บริษัทน้ำมันเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

                  1999-2000 ศูนย์บริการลูกค้า Shell Co. of Thailand

                1994-1998 แผนกวิศวกรรม Shell Co. of Thailand
                 1991           ประธาน
กลุ่มอนุรักษ์สภาพแวดล้อม   IESG เขตกรุงเทพ                                        

                1984-1993 แผนก Environment, Fire,  Safety and Security คลังน้ำมันเชลล์ช่องนนทรี

                1981-1983 แผนกจัดส่งคลังศรีราชา Shell Co. of Thailand

                1970-1980 แผนกขายด้านโรงงาน Shell Co. of Thailand

                1968-1970 วิศวกรสนาม United States Bureau of Reclamation โครงการเขื่อน”ผามอง”แม่น้ำโขง หนองคาย

เข้าฝึกอบรม 

·        1984 Managing Safety  at Singapore

·        1986 Leading Fire Fighting Personnel at Sriracha

·        1988 Chemical Marketing Safety and Operations at London and Rotterdam UK

·        1992 LPG Technical Course at Bangkok

·        1992 Oil Spill Clearance by O.S.S.C. Southampton at Southampton  UK

·        1992 Advanced Foam Fire Fighting  at Singapore

·        1994 Construction Site Safety Management by Construction Industry Training Board at Bangkok

                           
 

 HAZMAT  TEAM  LEADER AND INSTRUCTOR  FOR  OIL INDUSTRY , BANGKOK METRO, HABOR DEPT. , NATIONAL SECURITY 

 | ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน | แผนที่ไทยไฟร์ลพบุรี

| ผู้อำนวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล | เจ้าหน้าที่ประสานงาน |แผนที่ไทยไฟร์สมุทรปราการ
 

  BACK