คณะครูฝึก INSTRUCTOR   รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน       ผู้อำนวยการบริหาร
  ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร                    พยาบาล       เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

_______________________________________________________________________________

krisnar.jpg (97068 bytes)

คุณ  กฤษณา   ไทยกล้า
ผู้อำนวยการสถาบันทาฟต้าไทยไฟร์


"เราสร้างสถาบันฝึกดับเพลิงนี้ขึ้นมาด้วยความเชื่อ เชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยที่เราสามารถจะช่วยสร้างสรรค์ ป้องกัน เสริมจุดที่อ่อนให้มันดีขึ้น ทำให้สังคมดีขึ้นเพราะเท่า
ที่เคยเห็นมา บางที่มันเสื่อม จนบางทีมีความสมเพทเลยต้อง ระดมคนที่มีความคิด
ที่คล้ายๆกัน    มาทำงาน มาช่วยกัน เผื่อว่าบ้านเรามันจะน่าอยู่ขึ้นมาบ้าง"

"This fire school were build from what we are believe to be part of the society and to serve the country Fire - Rescue activities. We hope for the
better future for our Country"

 | ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน | แผนที่ทาฟต้าลพบุรี

| ผู้อำนวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล | เจ้าหน้าที่ประสานงาน |แผนที่ไทยไฟร์สมุทรปราการ