| ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน | แผนที่ทาฟต้าลพบุรี

| ผู้อำนวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล |หนังสือรับรองการดับเพลิงชั้นสูง
และรายละเอียดวันฝึกแต่ละรุ่น
| ผนที่สถานที่ฝึกไทยไฟร์ ลพบุรี

Email:  thaifire@gmail.com ;_______________________________________________________________________________

จำนวนผู้ที่เข้าฝึกอบรมดับเพลิงชั้นสูง หลักสูตร 4 วัน จาก ศูนย์ฝึกพานิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ำ กระทรวงคมนาคม ทั้งสิ้น 180รุ่น จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม ประมาณ 8,300 คน ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน และรุ่นดับเพลิงชั้นสูง ที่ฝึกโดยสถาบัน ทาฟต้า กว่า 100 รุ่นก็ตั้งแต่โรงเรียนดับเพลิงที่ศาลายา ปราจีนบุรี จนที่สุดก็ โคกสำโรง  จังหวัดลพบุรีครับ  เราได้รับการรับรองจากศูนย์ฝึกพานิชยนาวีและอีก สามกรม ที่เป็นหน่วยงานหลักด้านอุบัติภัย ฉนั้น ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดกฏ จะต้องพูดคุยกัน
ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครที่ ทาฟต้า
การฝึกอบรมของแต่ละที่จะมี จุดดี จุดเด่น ที่ไม่เหมือนกัน แต่ทุกๆ สถาบันจะมีมนต์ขลังในตัวของมันเอง
คุณจะไม่ลืม ประสบการณ์ที่ได้รับจากสถาบัน ทาฟต้า ของเราและก็ยังสามารถนำกลับ ไปใช้งานได้ในสถานะ
การณ์จริงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เลยทันที   นอกเหนือจากนั้นสิ่งที่ให้คือความรักองค์กร รักแผ่นดินเกิด สำคัญที่สุด
คือรักษาชีวิตของตนเองและครอบครัวให้เข็มแข็ง เมื่อนั้นท่านจึงสามารถที่จะช่วยผู้อื่นได้  เราไม่เชื่อว่าผู้ที่อ่อน
แอ หรือ เห็นแก่ตนเอง จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยความจริงใจ

   ฉนั้น         สถาบันของเราจะมุ่งเน้นถึงสิ่งที่สำคัญกว่าการดับเพลิงคือความปลอดภัยของพนักงานดับเพลิงหรือ
นักเรียนผู้ฝึกซึ่ง ทาฟต้า TFRTA ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่ ศีรษะจรดถึงปลายเท้าด้วยอุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐาน อาทิเช่น หมวกดับเพลิงกันกระแทกและทนความร้อนที่มีแผ่นป้องกันหน้า (FACE SHIELD)
 ผ้าคลุมศีรษะกันความร้อนและเปลวไฟ (HOOD) ร้องเท้าสำหรับกันไฟ (FIRE FIGHTER) ถุงมือหนัง
กันความร้อนและเปลวไฟและที่จะขาดไม่ได้ก็คือ  ชุดผจญเพลิง (INTERIOR FIRE FIGHTING SUIT)
ซึ่งมีมาตรฐานและผ่านการทดสอบ โดยคณะครูฝึกมาตรฐานจาก NFPAให้การรับรองเพื่อให้ความปลอดภัย
สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอบรมของ ทาฟต้าTFRTA
จะเน้นการสั่งการและการติดต่อประสานงาน
ระหว่างภาคหน่วยงานของราชการและภาคเอกชน ในสถานการณ์ดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันและแก๊สและรวม
ทั้งไฟที่เกิดขึ้นในอาคารที่มีความร้อนสูง  ซึ่งมีอันตรายมาก แต่ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับอุปกรณ์ป้องกันที่ถูก
ต้องครบทุกคนซึ่งจะรวมทั้งเครื่องช่วยหายใจแบบสะพายหลัง (SCBA = Self-Contained Breathing
 Aparatus)

         อย่างไรก็ตาม ทาฟต้า TFRTA ยังคงสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะเข้าฝึกอบรมทั้งนี้ความ
ปลอดภัยที่ได้ให้แก่นักเรียน สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานประกอบการนั้น ๆ โดยที่มีความรู้
ความเข้าใจอย่างเพียงพอ และจะรู้ว่าไม่มีใครที่จะรักและห่วงบ้านเราเท่ากับตัวเราเองและแน่นอนจะเริ่มที่
ตัวเราองค์กรของเราแล้วจึงขยายผลให้กว้างออกไปสู่สังคมภายนอกเพื่อส่งผลให้ส่วนรวมมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นนั้นเอง และโปรดระลึกเสมอว่าการดับเพลิงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องฝึกทำ
ความเข้าใจปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา จำไว้ว่า

"ฝึก ฝึก ฝึก แล้วก็ฝึก" ครับ แล้วหน่วยงานคุณล่ะครับฝึกจริงๆจังๆครั้งสุดท้ายเมื่อไร?
ชาติชาย ไทยกล้า

CHATCHAY THAIKLA
E:MAIL : thaifire@gmail.com ;   TEL : 02 3854853     FAX : 027547961

 

 | ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร | รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน | ผนที่สถานที่ฝึกไทยไฟร์ ลพบุรี

| ผู้อำนวยการบริหาร | คณะครูฝึก | พยาบาล |หนังสือรับรองการดับเพลิงชั้นสูง
และรายละเอียดวันฝึกแต่ละรุ่น
|