คณะครูฝึก INSTRUCTOR รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน ผู้อำนวยการบริหาร
ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร   พยาบาล เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

 _____________________________________________________________________________

ภาคภูมิ  อินทร์รุ่ง

  ครูฝึกดับเพลิง สมทบ สถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง

   
   

หน้าที่ประจำ                 เจ้าหน้าที่ประสานงานความปลอดภัยและความมั่นคงของ
                        บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด

                       ครูฝึกดับเพลิง สมทบ สถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง                                                     

การฝึกอบรม
         
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ  
         -การดับเพลิงและกู้ภัยชั้นก้าวหน้า
        
-การดับเพลิงในอาคาร และในเรือ
         -การดับเพลิงเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซ
        - หลักสูตรการดับไฟ ศูนย์ฝึก เมือง เลอวิงค์ ประเทศ สวีเดน เมื่อ เมษายน 2547
          
RADDINGS RESCUE SERVICES IN REVINGS, SWEDEN
         - หลักสูตรการดับไฟ ศูนย์ฝึก เมือง เสคอฟเดอาะ ประเทศ สวีเดน เมื่อ เมษายน 2547
           
RADDINGS RESCUE SERVICES IN SKOVDE, SWEDEN

     
      

BACK