คุณ  ฐิติ สุภโตษะ  
 

หัวหน้างานดับเพลิง และบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี

ที่ปรึกษา - ครูฝึกดับเพลิงสมทบ   ประจำสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง TFRTA

 

การฝึกอบรม

         การดับเพลิงและกู้ภัยชั้นก้าวหน้า

        การดับเพลิงในอาคาร และในเรือ

        การดับเพลิงเกี่ยวกับน้ำมันและก็าซ

        การปฏิบัติการกู้ถัย ที่เกิดกับสารพิษ สารอันตราย ขั้นก้าวหน้า

 

   
   

   BACK กลับหน้าครูฝึก