คณะครูฝึก INSTRUCTOR รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน ผู้อำนวยการบริหาร
ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร   พยาบาล เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

 __________________________________

บุศรินทร์ แก่นทอง
BUSSARIN KHENTHONG
 

ด้วยความสนใจ และความเหมาะสม จึงทำให้ธอน่าจะเป็นครูฝึกสตรีที่น่าจับตามอง
   

หน้าที่ประจำ            เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ของสถาบันฯ
                       ครูฝึกดับเพลิง ประจำสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง                               
                       

การฝึกอบรม

        
          เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ  
         การดับเพลิงและกู้ภัยชั้นก้าวหน้า
         การดับเพลิงในอาคาร และในเรือ
         การดับเพลิงเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซ
     
      
BACK